Hur många vildsvin finns i Sverige?

Vildsvinen är ursprungligen samma art som tamsvin. De har funnits i Sverige sedan stenåldern, men utrotades i princip. Sedan ungefär mitten av 1900-talet har vildsvinen återigen etablerat sig i Sverige och är nu fler än någonsin.

Exakt hur många vildsvin som finns i Sverige är det svårt att veta, men uppskattningsvis ligger stammen på runt 300 000 djur. Vildsvinen är mycket livskraftiga och suggorna kan ha mer än en kull per år. Det vanligaste är dock en kull per år, oftast i mars.

Men även om de bara får en kull är reproduktionstakten hög. Antalet kultingar i varje kull varierar stort i Europa, men vi kan anta att en normalstor kull med kultingar som överlever ligger på runt 3-4 kultingar.

Det skjuts en hel del vildsvin i Sverige, men trots den höga avskjutningen de senaste åren har stammen ändå ökat. Enligt viltdata.se kommer vi upp i närmare 120 000 djur per år, vilket skulle motsvara en tredjedel av stammen. Det betyder ändå att med upp emot två tredjedelar av stammen kvar så kan den fortsätta öka med tanke på antalet kultingar per sugga.

Vildsvinen har egentligen inga fiender annat än människan. Tack vare att de är duktiga på att försvara sig ger inte ens varg sig på vildsvin och många jägare kan vittna om vilken respekt en galt eller sugga på 100 kg + ger.

Trots allt är vildsvinen en trevlig del av Sveriges fauna och ett bra tillskott till att förse oss jägare med bra kött.

Slutligen, alla vet hur svårt det är att könsbestämma vildsvinen. Kan du se vad det är för kön på grisen på bilden?

11 Kommentarer on “Hur många vildsvin finns i Sverige?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait